Telefon:   400 84 099

E-post:   post@anleggsdykk.no

ANLEGGSDYKK

Telefon: 40 08 40 99

e-post: post@anleggsdykk.no 

DYKKERTJENESTER

OM

Anleggsdykk utfører de fleste anleggsrelaterte jobber både over og under vann for både offentlige og private aktører.

Vi holder til i Vestfold og jobber i hele Norge.

Anleggsdykk AS ble etablert i 2018 og er en videreføring av Ødegaard Dykk og Anlegg som ble etablert i 2013.