Telefon:   400 84 099

E-post:   post@anleggsdykk.no

ANLEGGSDYKK

Telefon: 40 08 40 99

e-post: post@anleggsdykk.no 

DYKKERTJENESTER

ANLEGG

Betong
Stål
Sjøledninger
Inspeksjon
Rehabilitering
Erosjonssikring
SiltgardinBETONG

Rehabilitering
Støp
Injisering
Inspeksjon
Armering
Vannmeisling
Kjerneboring

SJØLEDNING

VA
Høyspent
Fiber
Inspeksjon
Beredskap
Fjernvarme

STÅL

Montasje
Sveising
Brenning
Anoder

TA KONTAKT

SKIP

IWS
Berging
Vedlikehold
Reparasjon
Inspeksjon

RENGJØRING

BEREDSKAP

ANODER

PROPELLPOLERING

TYKKELSESMÅLING

TA KONTAKT

SERVICE

Mudring
Brygger
Moringer
Ankerhåndtering
Berging
Slep og sjøfrakt
PrøvetakingUTSETTING OG VEDLIKEHOLD AV BRYGGEANLEGG

KARTLEGGING

MUDRING

TA KONTAKT

     UTSTYR

Dykkerbåten «DECO»
Lettbåt «ODIN»
5 dykkerstasjoner
UV-sveis
Flåter
UV-brenner
Elektromuffe-sveiseapparat
Spylepumper. Lav-, høy- og ultra høytrykk
Kjernebormaskiner
Bormaskiner
Hydraulisk kjedesag, betong og tre
Videoutstyr
Luft- og vann ejektorer
Metalldetektor
Ultralyd tykkelsesmåler

TA KONTAKT

OM

Anleggsdykk utfører de fleste anleggsrelaterte jobber både over og under vann for både offentlige og private aktører.

Vi holder til i Vestfold og jobber i hele Norge.

Anleggsdykk AS ble etablert i 2018 og er en videreføring av Ødegaard Dykk og Anlegg som ble etablert i 2013.